Estás nunha páxina web compromedida cos dereitos dos seus usuarios e por iso terás a máxima transparencia e rigor sobre todo o que precisas saber da nosa web.

Este sitio web cumpre estrictamente coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD). Así mesmo, cumple co Regulamento Europeo (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección das personas físicas (RGPD), así como a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedad da Información e Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

Identificador do responsable da páxina web

Denominación social : Concello de Valdoviño

CIF/NIF: P1508800H

Correo electrónico: correo@concellodevaldovino.com

Enderezo social: Av. Porta do Sol, 0, 15552 Valdoviño, A Coruña

A túa actividade social é: Web con información para xóvenes sobre Lingua, Música, Mocidade e Cultura de Valdoviño.

Acceso directo a nosa política de privacidade

Ler: “Política de Privacidade”.

Compromisos e obligas dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso a esta web non supón, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen vulnerar a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto aos contidos desde sitio está prohibido:

  • A súa reproducción, distribución ou modificación, total ou parcial, salvo que teña a autorización do lexítimo propietario.
  • Calquera violación dos dereitos do propietario lexítimo.
  • O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.
  • Ao utilizar o sitio web informozavaldovino.gal, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos da institución ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o portal informozavaldovino.gal ou que impida, de calquera forma, o uso da web.

Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Inmternet non son totalmente fiables e que, polo tanto, informozavaldovino.gal non pode garantir a ausencia de malware ou outros elementos que poidan provocar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel, aínda que informozavaldovino.gal poñe todos os medios necesarios e as medidas de seguridade adecuadas para evitar a presenza destes elementos lesivos.

Medidas de seguridade

Os datos personais que o usuario comunique a informozavaldovino.gal poderán ser almacenados ou non en bases de datos automatizadas, cuxa titularidade corresponda exclusivamente a nosa institución, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida no acordo establecido no normativa vixente de protección de datos.

Plataforma de resolución de conflitos

Poñemos a disposición do usuario a plataforma de resolución de conflitos que facilita a Comisión Europea e que se encontra disponible en: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusión de garantías e responsable

informozavaldovino.gal non otorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar:

  • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web, ou dos seus servizos e contidos.
  • A existencia de malware, programas maliciosos ou daniños nos contidos.
  • O uso ilegal, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal.
  • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
  • O provedor non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Lei vixente e xurisdición

Con carácter xeral, as relacións entre informozavaldovino.gal e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están sometidas á lexislación e xurisdicción españolas e aos xulgados da Coruña.

Se algún usuario ten algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou algún comentario sobre a web informozavaldovino.gal póñase en contacto con correo@concellodevaldovino.com

O aviso legal actualizouse por última vez o 14/12/2022.